מוהל מומלץ

מוהל מומלץ מדוע עורכים ברית מילה? ומיהו המוהל המומלץ לערוך ברית מילה את ברית המילה אנו עורכים בשל בשל הציווי ה...