מוהל בנתניה

מוהל בנתניה אני מקפיד ללמוד תורה וגם לעבוד את תלמוד התורה שלי אני עושה בבית מדרש כולל "אור חדש" בנתניה שמש...