דבר תורה לברית מילה

דבר תורה לברית מילה אמירת ברכות ודברי תורה הנן חלק בלתי נפרד מטקס הברית מילה.נהוג שקם רב ואומר כמה דברי תורה בז...