מנהגי ברית מילה בקהילות ישראל

חשיבותה הרבה של מצוות המילה גרמה לכך שנקשרו בה מנהגים רבים בתפוצות ישראל. במאמר שלפניכם נסקור לפניכם חלק מן המנהגים הללו, החל בשבת שלפני הברית וכלה בטקס הברית עצמו.

מנהגי ברית מילה – השבת שלפני הברית:

-נהוג בקהילות אשכנז לערוך סעודת "שלום זכר" בליל שבת שלפני טקס ברית מילה. בסעודה זו מזמינים לבית או לבית כנסת משפחה וידידים ומכבדים אותם במיני מגדנות, פירות וקטניות.

-נהוג בקהילות עדות המזרח שאבי הבן עולה לתורה ושרים לכבודו מפיוטי המילה ויש שמשליכים סוכריות להרבות בשמחה.

מנהגי ברית מילה – הלילה שלפני הברית (ליל שמירה -ברית יצחק):

נהוג בקהילות אשכנז שמביאים ילדים קטנים וגדולים לבית שבו נמצא התינוק והילדים קוראים פסוקי קריאת שמע,ברכת כוהנים,המלאך הגואל ועוד,כדי שתהיה שמירה לתינוק וכן מחלקים לילדים ממתקים.

-נהוג לעשות בלילה זה סעודה במיני מגדנות ומטעמים ומזמינים קרובים וידידים ותלמידי חכמים שילמדו תורה וזוהר לזכות התינוק.יש אף הנשארים ערים כל הלילה ולומדים לשמירתו.

– יש מעדות המזרח שנהגו להביא לבית התינוק את כיסאו של אליהו הנביא ומדליקים נרות רבים.

מנהגי ברית מילה – יום הברית – התפילה:

– יש שנהגו שביום הברית החזן מנגן פסוקי "וכרות עמו הברית" פסוק פסוק והקהל עונה אחריו.

– נהגו שאין אומרים תחנון ונפילת אפיים בבית הכנסת בו מתפללים אבי הבן, הסנדק או המוהל.

– נהגו שאבי הבן, הסנדק או המוהל עולים לתורה באם חל טקס ברית מילה ביום שיש קריאת התורה אח"כ מברכים את האם והתינוק שהברית תהייה היום  בשעה טובה.

– טוב שילכו אבי הבן,הסנדק והמוהל לטבול במקוה טהרה לפני הברית.

טקס הברית:

– בחלק מעדות המזרח נהגו לקחת את כיסאו של אליהו הנביא שהובא מבית הכנסת לבית היולדת לליל ברית יצחק, וביום אירוע ברית מילה להביאו למקום הברית.

– יש שנהגו שהאב מניח תפילין ומתעטף בטלית לכבוד המילה ויש שנהגו רק להתעטף בטלית ללא תפילין.

– בכיבוד הסנדק יש שנהגו לכבד לסבא אבי האב בילד הראשון ולסבא אבי האם בילד השני.ויש שכיבדו בהסכמתם לסבא רבה. יש המהדרים לכבד לסנדק רב צדיק וקדוש והוא סגולה לילד שיגדל תלמיד חכם וירא שמיים.

– בקהילת בוכרה נהגו שהאב והתינוק מתלבשים בגלימות מלכותיות מקטיפה רקומה בזהב כמיטב המסורת.

– נהגו בקהילת התימנים שכשמכניסים את התינוק פוצח הקהל בשירת הללוי-ה וכ' וכן במעמד הברית מתפללים ביחד לרפואת התינוק.

– ברוב הקהילות נהוג שהמוהל מברך קודם בברכת על המילה ולאחריו מברך האב ברכת להכניסו וברכת שהחיינו. יש בקהילות ספרד שנהגו שהאב מברך קודם להכניסו כשהתינוק עדיין בידיו ואח"כ מברך מוהל על המילה ולאחריו מברך שוב האב שהחיינו.

– בקהילות עדות המזרח נהוג שאחרי ברכת בורא פרי הגפן שבקידוש היין מברכים על הדסים ושאר בשמים ברכת בורא עצי בשמים.

– נהגו בכל הקהילות בזמן שהמברך אומר בדמייך חיי מטעים המוהל לפי התינוק מעט יין מכוס הברכה.

– נהגו בכל תפוצות ישראל לערוך סעודה מכובדת בבשר ויין ומיני טעמים לכבוד ברית המילה ברוב עם,ושרים בה פיוטים וזמירות.

** על מעלות המילה נכתב רבות במקורות התלמוד והמדרש.

ברית מילה היא מן החשובות שבמצוות, אם לא החשובה שבהן. על מעלת המילה נכתב רבות במקורות התלמוד

והמדרש:

כבר בהתיחסות בניו של יעקב אבינו אל שכם אשר רצה להינשא לדינה ביתו של יעקב אמרו לו ראובן ושמעון "לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת את אחותינו לאיש אשר עורלה לו כי חרפה היא".

וכך אמר רבי אלעזר בן עזריה במשנה במסכת נדרים"מאוסה היא העורלה שנתגנו בה רשעים" שנאמר בפסוק

בירמיהו פרק 6 פסוק כ"ה "כי כל הגויים ערלים".

וכך התבטאו חז"ל במסכת נדרים דף ל"א עמוד ב' "רבי אומר גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצוות"

ואף גאולת עם ישראל תלויה במצוות המילה כמו שנאמר במדרש אגדת בראשית פרק ז' "אע"פ שאין לישראל מעשים טובים הקדוש ברוך הוא גואלם בזכות המילה."

ואף קיומו של העולם תלוי בזכות המילה כמאמר הגמרא במסכת נדרים דך ל"א עמוד ב' "גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו."

 

לקבלת מידע נוסף ולהזמנת מוהל לברית – צרו קשר עוד היום.

             הרבה נחת, אם הייתם מרוצים תמליצו.

                   דור רביזדה: 050-3967775