לאחר הברית יש לקבור את העורלה בעפר ורצויי בעפר שליד בית הכנסת מה המקור למנהג?

בשו"ע בהלכות מילה (יוד סימן רס"ה,י) נותנים את העורלה בחול ועפר וכתב שם בביאור הגר"א שהמקור למנהג זה הוא מהנאמר בפרקי רבי אליעזר פרק כ"ט: והיו בני ישראל לוקחים את העורלה ואת הדם ומכסים אותו בעפר המדבר, וכשבא בלעם הקודם וראה את כל המדבר מלא מעורלתן של ישראל, אמר מי יוכל לעמוד בזכות ברית דם מילה שהוא מכוסה בעפר, שנאמר " מי מנה עפר יעקב" מכאן אמרו מכסים את העורלה והדם בעפר הארץ.