סדר המילה

סדר המילה כשמביאים התינוק עומדים כל הקהל ואומרים: ברוך הבא בשם ה': ולוקח אבי הבן את התינוק בידיו ואומר: שש אנכי על אמרתך. כמוצא שלל

Read More »

הנחיות לאחר הברית

הנחיות לאחר הברית לקבור את הערלה עוד היום .(עדיף חצר בית הכנסת) כל שלוש שעות להחליף טיטול ולמרוח על העטרה כלפי מטה ועל התחבושת בעדינות

Read More »