דבר תורה לברית מילה

אמירת ברכות ודברי תורה הנן חלק בלתי נפרד מטקס הברית מילה.נהוג שקם רב ואומר כמה דברי תורה בזמן סעודת המצווה

כמו כן אפשר לומר גם דברים מהלב או דבר מה מהפרשה.

יש כאלה שנוהגים לעשות סיום מסכת

המצווה הראשונה שנצטווה היהודי הראשון בעולם, היתה מצוות ברית מילה. דבר זה בא ללמדנו את ערכה של מצווה זו. ואמנם מצוות פרו ורבו נזכרה בתורה לפניה, אולם מצווה זו לא נאמרה דווקא לעם ישראל, אלא היא משותפת לכל מיני החי בעולם, מהדגה והחיה ועד לאדם. אבל ברית מילה היא המצווה הראשונה שיועדה לעם ישראל. וכשם שהמצווה הראשונה שנצטווה אברהם אבינו היתה ברית-מילה, כך גם המצווה הראשונה שכל יהודי ויהודי מקיים, בהיותו בן שמונה ימים בלבד, היא ברית-המילה. ואכן, מצווה זו מסמלת, יותר מכל שאר המצוות, את הקשר הנצחי שבין עם ישראל לאלוקיו, קשר שנחתם בבשרנו.

 

דור רביזדה מוהל מוסמך מקצועי ומיומן בלי פשרות.

             הרבה נחת, אם הייתם מרוצים תמליצו.
דור רביזדה: 050-3967775